Głównym celem działalności Spółki Oxytop jest produkcja nadtlenkowych inicjatorów stosowanych w przetwórstwie nienasyconych żywic poliestrowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w produkcji chemicznej stworzyliśmy firmę, która realizuje nowoczesne procesy chemiczne.

Politykę jakości firmy weryfikuje klient, który stosując wyroby ocenia trafność i jakość nowych rozwiązań. Na bazie współpracy z klientem powstają nowe technologie, uwzględniające potrzeby rynku, wymagania środowiskowe oraz techniczne możliwości produkcyjne firmy. Rodzący się w ten sposób pomysł jest weryfikowany przez zespół, który dąży do spełnienia oczekiwań naszych partnerów, budując wzajemną, wieloletnią współpracę.

Do osiągnięcia tego celu firma dysponuje odpowiednimi zasobami pozwalającymi na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.

Osiągnięcie tego celu planujemy realizować poprzez:

  • nieustanne doskonalenie naszych wyrobów,
  • kształtowanie właściwych relacji między pracownikami,przez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,
  • szkolenia i inne formy zdobywania wiedzy, podnoszące umiejętności i świadomość, jak również bezpieczeństwo i jakość pracy,
  • zapewnienie konkurencyjności i jakości wyrobom, poprzez poprawianie warunków działania firmy,
  • ciągłe doskonalenie infrastruktury technicznej związanej z procesami technologicznymi realizowanymi w firmie,
  • współpracę z partnerami, w celu uzyskania najlepszych warunków działania, korzystnych dla obu stron,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.