Często zadawane pytania

1Czy wybór utwardzacza o większej objętość pozwala zmniejszyć koszty?
Nie, należy zawsze zwracać uwagę na masę produktu, ponieważ rekomendowane ilości utwardzacza są wyrażone w % lub phr (parts per hundred resin) w odniesieniu do masy, czyli gramów lub kilogramów. Przez analogię do historycznej już zagadki: Co jest cięższe kilogram puchu, czy ołowiu? W praktyce większa objętość oznacza, że trzeba objętościowo użyć więcej utwardzacza, choć masowo tyle samo co odpowiednika o mniejszej objętości.
2Nadtlenki organiczne a ftalany?
Utwardzacze typu Metox są roztworami o zmiennym stężeniu w plastyfikatorze - ftalanie dimetylu (DMP). DMP jest cieczą bez zapachu lub o ledwo wyczuwalnym zapachu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku (CLP) plastyfikator ten nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie i nie jest objęty obowiązkiem oznakowania. Zatem biorąc pod uwagę powyższe należy wnioskować, że wszystkie zagrożenia jakie generują utwardzacze pochodzą od nadtlenków organicznych, a nie od plastyfikatora, stanowiącego około 60%. Należy pamiętać, że większość standardowych utwardzaczy posiada ostrzeżenia dotyczące zagrożeń (piktogramy GHS05, GHS02, GHS09). Ze względu na ten fakt, pomimo że substancje przez nas produkowane powstają przy zachowaniu najwyższej troski o środowisko, nie można założyć, że produkt końcowy jest przyjazny środowisku.
3Jaka jest najniższa bezpieczna temperatura przechowywania inicjatora Metox-50?
Próbka inicjatora Metox-50 przechowywana w temperaturze -18°C przez wiele miesięcy nie wykazała żadych optycznych zmian.
4W jaki sposób dobrać rodzaj utwardzacza do aplikacji?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest trudna, gdyż liczba parametrów wpływająca na proces kopolimeryzacji jest duża. Do problemu należy podejść od strony oczekiwań. W firmowy katalogu opracowaliśmy zestawienie podstawowych cech produkowanych przez nas inicjatorów w układzie z nienasyconą żywicą poliestrową, aby pomóc w wyborze najkorzystniejszego układu utwardzającego.

Katalog w języku polskim