INFORMACJA O DOFINANSOWANYM PROJEKCIE


Spółka Oxytop otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 7 678 130,38 PLN
na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0913/19:

"Opracowanie zautomatyzowanego prototypu instalacji do produkcji ciekłych nadtlenków organicznych w dużej skali".

Celem projektu jest wzrost innowacyjności Oxytop Sp. z o.o. poprzez zwiększenie skali produkcji, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R i wdrożenie ich do bieżącej działalności Firmy.

Efektem projektu będzie znacząco ulepszona technologia produkcji nadtlenków organicznych – utwardzaczy kompozytów i nienasyconych żywic poliestrowych, z uwzględnieniem nowego plastyfikatora, katalizatora heterogennego oraz oczyszczalni wody poprodukcyjnej jako stałego elementu procesu. Efektem końcowym natomiast innowacyjny, maksymalnie bezobsługowy prototyp instalacji przemysłowej o mocy produkcyjnej 5000 kg/na zmianę. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nastąpi optymalizacja produkcji - zwiększy się kilkukrotnie wydajność produkcji, a jednocześnie zmniejszy się zużycie surowców oraz ograniczy się zawartość niepożądanych składników w emitowanych odpadach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Całkowita wartość projektu: 16 880 421,89 PLN