Będąc zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej informujemy, iż zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (Art. 261a) Oxytop Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.