W pełni podporządkowaliśmy się przepisom systemu REACH, aby zabezpieczyć długotrwałą przyszłość dla naszych produktów, do których można mieć pełne zaufanie. W 2013 roku zakończyliśmy rejestrację właściwą inicjatora Metox-50, a w roku 2018 rejestrację produktu Cetox-50 i Pentox-40. Jesteśmy w nielicznym gronie firm na terenie Unii Europejskiej, które zarejestrowały te substancje. Dzięki temu mamy dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej właściwości substancji chemicznych, ich skutków dla zdrowia ludzi oraz większe możliwości działania w kierunku zmniejszania ryzyka związanego z ich stosowaniem.