W pełni podporządkowaliśmy się przepisom systemu REACH, aby zabezpieczyć długotrwałą przyszłość dla naszych produktów, do których można mieć pełne zaufanie. W 2013 roku zakończyliśmy rejestrację właściwą inicjatora METOX-50. Jesteśmy w gronie 7 firm na terenie Unii Eurpoejskiej, które zarejestrowały tę substancję. Dzięki temu mamy dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej właściwości substancji chemicznych, ich skutków dla zdrowia ludzi oraz większe możliwości działania w kierunku zmniejszania ryzyka związanego z ich stosowaniem.