Pentox-40 / Pentox-40*


Inicjator nadtlenkowy o wysokiej reaktywności. Stosowany do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego. Z większością żywic charakteryzuje się czasem żelowania podobnym do Metox-50W, jednak zdecydowanie skróconym czasem utwardzania i podwyższonym pikiem temperaturowym.

* Wersja barwiona inicjatora umożliwia obserwację przepływu inicjatora w trakcie jego dozowania, jak również przebieg polimeryzacji (odbarwia się w trakcie utwardzania).

Zastosowanie

  • Laminowanie ręczne i natryskowe
  • RTM (resin transfer moulding)
  • Formowanie przez prasowanie na zimno (cold press moulding)
  • Polimerobetony i sztuczny marmur
  • Odlewanie odśrodkowe
  • Laminowanie ciągłe