Betox-50PC


Stosowany do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych, winyloestrowych oraz akrylowych. Do utwardzania w temperaturze otoczenia wymagany jest dodatek aminy trzeciorzędowej np. DMA jako przyspieszacza. Powyżej temperatury 80°C może być stosowany bez dodatku przyspieszacza. Szczególnie zalecany do utwardzania szpachlówek poliestrowych, betonów żywicznych oraz formowania wyrobów poliestrowych na gorąco. Charakteryzuje się wysoką reaktywnością również w niskich temperaturach otoczenia. Dostępny w wersji z czerwonym i zielonym pigmentem.

Zastosowanie

  • Szpachlówki poliestrowe
  • Kołki chemiczne