Cetox-50


Inicjator nadtlenkowy o niskiej reaktywności, stosowany do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego. W stosunku do standardowego inicjatora Metox-50 wykazuje wydłużony czas żelowania i utwardzania. Jednocześnie obserwuje się obniżenie piku temperaturowego.

Zastosowanie

 • Laminowanie ręczne i natryskowe
 • Szpachlówki poliestrowe
 • Wyroby galanteryjne
 • Powłoki / lakiery

Cetox-50S


Inicjator nadtlenkowy o wysokiej reaktywności, stosowany do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego. W stosunku do Cetox-50 wykazuje skrócony czas żelowania.

Zastosowanie

 • Laminowanie ręczne i natryskowe
 • Szpachlówki poliestrowe
 • Wyroby galanteryjne
 • Powłoki / lakiery

Cetox-35OE


Mieszanina inicjatora Cetox-50 z octanem etylu. Stosowany do utwardzania natryskowych szpachlówek poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego. W porównaniu z Cetox-30OE wykazuje zwiększoną reaktywność i krótszy czas żelowania.

Zastosowanie

 • Laminowanie ręczne i natryskowe
 • Szpachlówki poliestrowe
 • Wyroby galanteryjne
 • Powłoki / lakiery

Cetox-30OE


Mieszanina inicjatora Cetox-50 z octanem etylu. Stosowany do utwardzania natryskowych szpachlówek poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego. W porównaniu z Cetox-20OE wykazuje zwiększoną reaktywność i krótszy czas żelowania.

Zastosowanie

 • Laminowanie ręczne i natryskowe
 • Szpachlówki poliestrowe
 • Wyroby galanteryjne
 • Powłoki / lakiery

Cetox-20OE


Mieszanina inicjatora Cetox-50 z octanem etylu/octanem butylu. Stosowany do utwardzania natryskowych szpachlówek poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego.

Zastosowanie

 • Laminowanie ręczne i natryskowe
 • Szpachlówki poliestrowe
 • Wyroby galanteryjne
 • Powłoki / lakiery

Cetox-12OB RED*


Mieszanina inicjatora Cetox-50 z octanem butylu. Stosowany do utwardzania natryskowych szpachlówek poliestrowych w temperaturze otoczenia w obecności przyspieszacza kobaltowego.

* Wersja barwiona inicjatora umożliwia obserwację przepływu inicjatora w trakcie jego dozowania, jak również przebieg polimeryzacji (odbarwia się w trakcie utwardzania).

Zastosowanie

 • Laminowanie ręczne i natryskowe
 • Szpachlówki poliestrowe
 • Wyroby galanteryjne
 • Powłoki / lakiery