Spółka Oxytop wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim.
10 marca 2022

Oświadczenie spółki w związku z wojną w Ukrainie

W czasach kiedy za naszą wschodnią granicą każdego dnia strzela się do tysięcy niewinnych ludzi, nie jest możliwe oddzielenie sfery politycznej od prowadzonego biznesu. Jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań w związku z niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę i niedopuszczalnymi wydarzeniami, których jesteśmy świadkami. Ta wojna oraz ciągłe zagrożenie dla pokoju i stabilności wymagają od nas reakcji zgodnej z naszymi wartościami moralnymi i poczuciem podstawowej przyzwoitości społecznej, dlatego podjęliśmy decyzję o zawieszeniu dostaw naszych produktów do Rosji oraz Białorusi.

Spółka Oxytop wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim.

Zarząd spółki Oxytop