REACH
8 czerwca 2018

Spółka Oxytop poszukuje kandydata na stanowisko mechanika utrzymania ruchu maszyn na produkcji

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa techniczna maszyn produkcyjnych,
 • utrzymanie ciągłości produkcji poprzez nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem maszyn,
 • usuwanie awarii maszyn,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów, konserwacji maszyn,
 • realizacja zadań z zakresu mechaniki w pełnej zgodności z obowiązującymi standardami jakościowymi i organizacyjnymi,
 • dbanie o zapewnienie czystości maszyn,
 • przestrzeganie przepisów, norm i polityk obowiązujących w zakładzie a zwłaszcza przepisów BHP i P-poż.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe (preferowany profil techniczny),
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • zdolności manualne,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • wysoka kultura techniczna i osobista,
 • gotowości do pracy w systemie 2-zmianowym.

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność spawania w technologii TIG.

Oferta:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń,
 • praca w dynamicznie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym,
 • pakiet socjalny (m.in. ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny).

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres email: rekrutacja@oxytop.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami spełniającymi stawiane wymagania.


Ochrona danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Oxytop Sp. z o.o. z siedzibą w Antoninku 2, 62-050 Stęszew. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajdzie Pan/Pani na stronie Przetwarzanie Danych Osobowych.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oxytop Sp. z o.o. z siedzibą w Antoninku 2, 62-050 Stęszew, moich danych osobowych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w szczególności informacji które przekraczają zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, dla potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które składam aplikację. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oxytop Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w Oxytop Sp. z o.o. z siedzibą w Antoninku 2, 62-050 Stęszew umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Przetwarzanie Danych Osobowych.